הגנה על צוואה – מתי היא נדרשת וכיצד עושים זאת 

כשאנחנו קוראים או שומעים על צוואות וירושות, בדרך כלל, זה משני כיוונים מנוגדים. כיוון אחד, זה ביצוע של כתב צוואה וצו ירושה וכיוון שני, הוא התנגדות לביצוע הצוואה ודרישה לבטל אותה, מסיבה כזו או אחרת.

אך יש גם כיוון נוסף, במובנים מסוימים, שקשור לתחום והוא הגנה על ביצוע כתב צוואה. מצב בו אנחנו בעצם דורשים מבית המשפט כן לקיים את הצוואה. מן הסתם, אנחנו נעשה זאת כשיש לנו אינטרס לביצוע הצוואה מסיבה כזו או אחרת, בין אם אנחנו אמורים לקבל חלק ממנה ובין אם מסיבות אחרות.

בשביל להבין מה זה בדיוק הגנה על כתב צוואה ומתי אנחנו יכולים לדרוש אותה, חשוב להבין מתי נוכל לערער על ביצוע הצוואה. כלומר, מתי נדרשת ההגנה הזאת. למעשה, כל אחד יכול להגיש תביעה למנוע ביצוע של כתב צוואה, בין אם זה בטענה שהיא נכתבה באופן שקרי, תחת לחץ, לא בשיקול דעת ולא באופן צלול, ובים אם זה בגלל שגורם כזה או אחר, חש שהצוואה איננה תואמת את המציאות בשטח, ומי שמקבל חלק ממנה איננו אמור לקבל או להיפך, יש כאלה שאמורים היו להיות חלק ממנה, והם לא מקבלים כלום.

בכל אחד מהמקרים הנ"ל ובמקרים נוספים, אפשר להגיש בקשה לביטול כתב צוואה או מניעה לביצועה. על כן, בכל אחד מהמקרים, כך או אחרת, אפשר להגיש דרישה להגנה על כתב הצוואה על מנת לבצע אותה. מן הסתם, במרבית המקרים מי שידרוש זאת, יהיה מי שאמור ליהנות ממנה בצורה ישירה או עקיפה.

מתי נגיש בקשה להגנה ואיך נעשה זאת

הנה מספר דוגמאות מתי נרצה לקבל הגנה על כתב צוואה: נניח ואנחנו בני משפחה והשם שלנו מופיע בצוואה, אז במידה ועולה דרישה שלא לקיים את הצוואה, נבקש להגן עליה ולבצע אותה. כמו כן, אם נניח אנחנו בעלי חוב של בעל הצוואה, אזי שאנחנו נרצה שהיא תבוצע על מנת שהחוב יחזור אלינו, אפשרות נוספת, אם נניח הצוואה כוללת עסקים כאלה ואחרים ואם היא לא תבוצע הם עלולים להינזק. בכל אחד מהמקרים הנ"ל וכן במקרים אחרים, נגיש בקשה להגנה על מנת שהיא תבוצע.

הגנה כזו אפשר להגיש דרך עורך דין, אשר יפנה לבית משפט וידרוש לבצע את הצוואה כלשונה, על פי חוק, במועד המקובל. בעיקרון, אפשר להגיש ערעור על ביצוע צוואה עד שבועיים מיום פרסומה ברשומות, ועל כן, אנחנו נדרוש לבצע אותה החל ממועד זה בדיוק כפי שנהוג.

כמובן שלשם כך, נצטרך להציג הוכחות שונות, על מנת שבית המשפט יוכל לקבל את הטיעונים שלנו ולא תהיה שום בעיה מבחינתנו להסכים לביצוע הצוואה כלשונה, כפי שאנחנו מעוניינים ובמועד שמקובל לבצע כתב צוואה. ​

Comments are closed.